Europejskie

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 2014 - 2020


  • Temat: "Centrum Grafenu i innowacyjnych nanotechnologii"  - Etap II. RPO WM 2014 - 2020
  • Prowadzący: Grzegorz Sowula
  • Termin realizacji: 02.07.2018-31.12.2021

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - 2007 - 2013


  • Temat: Centrum Grafenu i innowacyjnych nanotechnologii - Etap I CENTRUM GRAFENU
  • Numer projektu: RPMA.01.01.00-14-001/14-00
  • Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.09.2015r.

Współpraca w ramach Polsko-Norweskiego Programu Badawczego

Analiza mechanizmu początkowych faz wzrostu warstwy nawęglonej 3C-SiC na podłożu węgliku krzemu wytwarzanej metodą CVD
Kontakt w ITME:
mgr inż. Dominika Teklińska

Termin realizacji:
2013 - 2016
website: http://sp.itme.edu.pl/CUBSIC/index.html

Patent Grafen

Tytuł projektu: Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku dot. sposobu wytwarzania grafenu

Nazwa beneficjenta:
Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych 
Wartość projektu: 489 500, 00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 416 075, 00 PLN
Okres realizacji: 01.01.2010 - 31.12.2014
Kontakt w ITME:
dr inż. Włodzimierz Strupiński
tel: (+48 22) 835 30 41 w. 436
email: wlodzimierz.strupinski@itme.edu.pl

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Fundusze strukturalne - PO IR

Temat Prowadzący Termin realizacji
High temporal quality ultrashort pulse generation for coherent seeding of high power near-and mid-infrared optical amplifiers.                             
FIRST TEAM
prof.  M. Klimczak 01.09.2016-31.08.2016
Nanostrukturyzowane elementy mikrooptyczne -  nowe właściwości i zastosowania. TEAM TECH prof. R. Buczyński 01.10.2016-30.09.2021
Powłoki z pamięcią temperatury dla badań i rozwoju technologii kosmicznych THCOAT dr hab. Anna Kozłowska 30.04.2020-31.12.2021

Polsko-Szwajcarski Program Badawczy

Temat Prowadzący nr projektu Termin realizacji
Hybrydowe materiały półprzewodnikowe do przetwarzania energii słonecznej. dr hab.inż. D.Pawlak PSPB-132/2010 01.2011-30.06.2016

Projekty strukturalne - PO IG

Temat Prowadzący nr projektu Termin realizacji
Nowoczesne rezystywne systemy materiałowe do zastosowań w ekologicznych mikroukładach elektronicznych. VENTURES mgr K.Kiełbasiński PO IG, Priorytet 1 01.11.08-31.10.10
Kompozyty i Nanokompozyty Ceramiczno-Metalowe dla Przemysłu Lotniczego i Samochodowego. KomCerMet

ZB1.1. Wytwarzanie kompozytów KCM1
ZB1.2. Charakteryzacja materiałów KCM1
ZB2.1. Wytwarzanie kompozytów KCM2
ZB2.2. Charakteryzacja materiałów KCM2
dr hab.inż.K.Pietrzak PO IG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.10.08-30.09.12
Zintegrowany mobilny system wspomagajacy działania antyterrorystyczne i antykryzysowe - PROTEUS
Zad.2 Opracowanie architektury systemu i podsystemów.
Zad.4 Opracowanie i integracha czujników.
Zad.14 Opracowanie architektury systemu i podsystemów.
http://www.projektproteus.pl
dr L.Dobrzański dr L.Dobrzański 01.10.08-31.08.13
Samo-organizacja dla fotoniki/optoelektroniki. TEAM dr hab.inż.D.Pawlak PO IG Priorytet 1 01.02.09-31.01.13
Wykorzystanie materiałów i konstrukcji inteligentnych do opracowania koncepcji i wykonania innowacyjnego systemu łożyskowania wirników mikroturbin energetycznych. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Zad.2 Analiza właściwości materiałów przeznaczonych do budowy szybkoobrotowych łożysk foliowych z punktu widzenia ich warunków eksploatacyjnych. Propozycje rozwiązań grup materiałowych (stosowanych i nowoopracowanych) uwzględniających warunki pracy łożysk.
Zad.7 Opracowanie wybranych technologii otrzymywania materiałów przeznaczonych na elementy łożysk foliowych z uwzględnieniem uzyskanych wyników badań (wytrzymałościowych, technologicznych  i tribologicznych).
Zad.12 Optymalizacja wybranych technologii otrzymywania materiałów i przygotowanie ółfabrykatów na elementy robocze prototypów szybkoobrotowych łożysk foliowych.
dr hab.inż. K.Pietrzak PO IG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.01.10-31.12.13
Zaawansowane Materiały i technologie ich wytwarzania. ZAMAT

Zad.1 Opracowanie technologii otrzymywania nanomateriałów na bazie węgla- grafenu.
Zad.2 Opracowanie technologii otrzymywania materiałów na źródła światła białego.
Zad.3 Opracowanie technologii otrzymywania materiałów fotowoltaicznych.
dr inż. W.Strupiński
dr inż. M.Rudziński
dr inż. E.Dumiszewska
POIG Priorytet 1, Działanie 1.1.2 01.0.10-31.12.15
Opracowanie technologii otrzymywania nowoczesnych materiałów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu. SICMAT

Zad.3 Implementacja technologiczna modeli procesu wzrostu monokrystalicznego węglika krzemu z fazy gazowej.
Zad.6 Implementacja technologiczna modeli procesu epitaksji cienkich warstw na podłożu węglika krzemu.
dr inż. K.Grasza
dr inż. W.Strupiński
PO IG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.10-31.12.15
Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii. CEZAMAT

zad. 7 Wyposażenie Laboratorium ITME
dr L.Dobrzański POIG Priorytet 2, Działanie 2.1 01.08.08-31.12.13
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji SiC

Zad.1 Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2 Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr inż. E.Tymicki POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 04.01.10-08.11.13
Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazków dot. nowej generacji past opartych na nanoproszku srebra przeznaczonych do nakładania sitodrukiem.

Zad.1 Patent pt: "Nowa pasta przewodząca dla elektroniki wysokotemperaturowej i wysokompcowej".
Zad.2 Patent pt: "Sposób srebrzenia styków aluminiowych złącz elastycznych do zastosowań w elektroenergetyce".
prof. M.Jakubowska POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.10-31.12.13
Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych RCIN mgr A.Waga PO IG Priorytet 2, Działanie 2.3 02.03.10-31.03.14
Centrum Mikro- i Nanotechnologii MINOS dr Z. Łuczyński PO IG, Działanie 2.1 01.09.10-28.02.13
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie elektrochemiczno-mechanicznego polerowania płytek węglika krzemu (SiC).

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr H.Sakowska POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.01.10-31.12.14
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku dot. sposobu wytwarzania grafenu.
Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO), w uUrzędzie patentowym USA (SSPTO) i w Urzedzie Patentowym Japonii (JPO)
dr W.Strupiński POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.01.10-31.12.14
Nowe źródła światła na światłowodach fotonicznych z nanostrukturyzowanym rdzeniem. (Novel light sources based on photonic crystal fibers with nanostructured cores). dr hab.inż.R.Buczyński PO IG Priorytet 1 01.07.12-31.12.15
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla innowacyjnej technologii otrzymywania nanokompozytów plazmonicznych.

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr inż.M.Gajc POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.09.11-31.12.14
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla innowacyjnej technologii wytwarzania elektrod do ogniw fotoelektrochemicznych.

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr inż. K.Kołodziejak POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.01.12-31.12.15
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii krystalizacji warstw materiałów eutektycznych.

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr inż.P.Osewski POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.11-31.12.14
Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Chemiczna redukcja tlenku grafenu".

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr J.Jagiełło POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.01.12-31.12.15
Ochrona prawnej własności przemysłowej wytwarzania światłowodów przenoszących polaryzacje radialna.

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
dr hab.inż.R.Buczyński POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.13-30.06.15
Sposób wytwarzania papieru grafenowego o dużej powierzchni

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr R.Koziński POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.13-31.12.15
Wsparcie ochrony prawnej własności przemysłowej dla mikrosondy do elektroporacji narządów wewnętrznych

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
dr hab.inż.R.Buczyński POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.13-30.06.15
Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie technologii monokrystalizacji długich kryształó węglika krzemu

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
dr E.Tymicki POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.13-30.09.15
Wsparcie finansowe ochrony praw własności wynalazku "Sposób wytwarzania grafenu płatkowego na drodze bezpośredniej eksfoliacji grafitu w roztworach".

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr M.Aksienionek POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 01.07.13-31.12.15
Wsparcie ochrony własności przemysłowej w wyniku prac z zastosowaniem metalodielektrycznych kompozytów eutektycznych w optyce i optoelektronice.

Zad.1. Zgłoszenie patentowe u Urzędzie Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej.
Zad.2. Zgłoszenie patentowe w Europejskim Urzędzie Patentowym (EPO).
mgr K.Sadecka POIG Priorytet 1, Działanie 1.3 03.06.13-31.12.15
Preparation and properties of translucent barium titanate ceramics. POMOST dr A.Wajler POIG, Priorytet 1
POMOST/2013-7/14
01.08.13-31.07.15
Nanostrukturyzowane mikrosoczewki gradientowe w systemach fotonicznych. IMPULS (SKILLS) dr hab. inż. R.Buczyński PO KL,priorytet IV
działanie 4.2
01.09.14-31.11.15
Zintegrowana infrastruktura teleinformatyczna wspomagająca działalność naukową ITME POIG,02.03.01-14-019/13 T.Studnicki POIG, Priorytet 2        Działanie 2,3 02.01.10-31.12.15

Polsko-Norweski Program Badawczy

Temat Prowadzący Termin realizacji
Study of the mechanism of initial growth of the 3C-SiC carbonization layer on the silicon substrate by chemical Vapor Deposition (CVD).

http://sp.itme.edu.pl/CUBSIC/index.html
mgr inż. D.Teklińska 01.07.2013-30.06.2016
 

Zgłoszenia patentowe

Data publikacji Data zgłoszenia Kraj zgłoszenia Numer zgłoszenia Nazwa wynalazku Autor
2013.12.11 2010.06.07 Polska P-391416 Metoda wytwarzania grafenu
Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.05.31 Japonia 2011-121274 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.06.07 USA 13/154,920 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.06.06 EPO (zgłoszenie europejskie) EP 11168749.7 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.06.06 PCT (zgłoszenie międzynarodowe) PCT/PL2011/050023 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.06.06 Chiny 201180027996.X Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2013.12.11 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński

Postępowanie patentowe

Data publikacji Data zgłoszenia Kraj zgłoszenia Numer zgłoszenia Postępowanie Nazwa wynalazku Autor
2014.04.02 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Wskazanie publikacji podważających zasadność uzyskania patentu Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.04.02 2011.05.31 Japonia 2011-121247 Wskazanie publikacji podważających zasadność uzyskania patentu Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.04.18 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Przygotowanie odpowiedzi dla urzędu patentowego podważającego zasadność wskazanych publikacji Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.04.24 2011.06.06 Chiny 201180027996.X Wskazanie publikacji podważających zasadność uzyskania patentu Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.07.28 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Wskazanie publikacji podważających zasadność uzyskania patentu Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.08.15 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Przygotowanie odpowiedzi dla urzędu patentowego podważającego zasadność wskazanych publikacji Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.09.29 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Złożenie wniosku o ponowne przebadanie poprawek Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2015.01.21 2011.06.06 Chiny 201180027996.X Złożenie wniosku o ponowne przebadanie poprawek Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2015.01.21 2011.06.07 USA 13/154,920 Złożenie wniosku o ponowne przebadanie poprawek Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2015.01.29 2011.06.06 EPO EP 11168749.7 Złożenie pisma o oficjalną odpowiedć w ramach przedłużającego się postępowania patentowego Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński

Uzyskane patenty

Data publikacji Data uzyskania patentu Data zgłoszenia Kraj zgłoszenia Numer zgłoszenia Nazwa wynalazku Autor
2013.12.11 2012.08.24 2010.06.07 Polska P-391416 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.10.03 2014.10.02 2011.06.06 Korea 10-2012-7091787 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2014.11.18 2014.11.07 2011.05.31 Japonia 2011-121274 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2015.06.09 2015.05.11 2011.06.07 USA 13/154,920 Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński
2016.02.23 2016.01.12 2011.06.06 Chiny 201180027996.X Metoda wytwarzania grafenu Włodzimierz Strupiński

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności