Oferta

W Instytucie są opracowywane wysoko zaawansowane, innowacyjne technologie wytwarzania materiałów o perfekcyjnej strukturze krystalograficznej i specyficznych właściwościach oraz – na ich bazie – podzespoły. Zakres prac badawczych Instytutu obejmuje wymienione niżej obszary.

OFERTA

Technologie wytwarzania materiałów nowej generacji

OFERTA

Technologie wytwarzania materiałów dla energetyki

OFERTA

Technologie wytwarzania materiałów dla elektroniki

OFERTA

Technologie wytwarzania materiałów dla fotoniki

OFERTA

Grafen płatkowy

OFERTA

Grafen epitaksjalny

OFERTA

Płytki krzemowe

OFERTA

Technologie wytwarzania podzespołów

OFERTA

Badania materiałów i struktur

OFERTA

Badania podzespołów