Laboratorium  Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów

Laboratorium  Badań Strukturalnych i Charakteryzacji Materiałów

Laboratorium prowadzi badania podstawowe i aplikacyjne w dziedzinie fizyki materiałów. Aktualnie prowadzone badania poświęcone są opracowywaniu i dalszemu doskonaleniu nowych metod analizy materiałów i ich modyfikacji przy pomocy wiązek jonów. Celem tych ostatnich jest uzyskanie poprawy własności strukturalnych i funkcjonalnych nowych materiałów. Badania prowadzone w Zakładzie cieszą się uznaniem międzynarodowym. Pracownicy uczestniczą w licznych programach badawczych, zarówno Unii Europejskiej jak i innych międzynarodowych oraz w projektach finansowanych przez NCN i NCBiR.

Oferta

Laboratorium specjalizuje się w następujących badaniach:

 • analizie powierzchni materiałów przy pomocy Skaningowej Mikroskopii Elektronowej (SEM) i technik stowarzyszonych takich jak: EDS, EBSD, CL, FIB
 • badaniach strukturalnych przy pomocy zaawansowanych metod dyfraktometrii rentgenowskiej (XRD), które pozwalają na:
 • - analizę fazową metodami dyfraktometrii proszkowej, analizę strukturalną metodą Rietvelda
 • - topografię rentgenowską
 • - analizę warstw krystalicznych i heterostruktur metodami rentgenowskiej dyfraktometrii wysokorozdzielczej (HRXRD)
 • rozwijaniu metod numerycznych analizy wyników otrzymanych metodami dyfraktometrii rentgenowskiej
 • opracowywaniu metod modyfikacji materiałów przy pomocy technik jonowych
 • analizie defektów radiacyjnych w materiałach stosowanych w inżynierii jądrowej
 • badaniu własności funkcjonalnych napromieniowanych polimerów
 • badaniu własności tribologicznych (procesy zużycia i tarcia) różnych materiałów


Laboratorium oferuje również usługi w dziedzinie: badania mikrostruktury materiałów oraz implantacji jonów w różnych materiałach.

Zgłoszone patenty

 • Opracowanie metody modyfikacji powierzchni elastomerów do zastosowań specjalnych pozwalającej na uzyskanie kilkukrotnej redukcji współczynnika tarcia (J.Jagielski)
 • Sposób domieszkowania pierwiastkami ziem rzadkich ZnO (A.Turos)

Udział w projektach

Program PBSII ZNOLUM
Świecące struktury fotoniczne na bazie ZnO implantowanego pierwiastkami ziem rzadkich.
Kierownik  projektu:  Prof. dr A. Turos

Program PBSIII GRAFEL
Zaawansowane uszczelnienia połączeń ruchomych na bazie kompozytów elastomerowo-grafenowych
Kierownik  projektu:  Prof. dr J. Jagielski

Program Graf-Tech OPTIGRAF
Wytworzenie grafenowych warstw ochronnych i grzewczych  na szklanych elementach optycznych

Osiągnięcia

 • Opracowanie metody charakteryzacji heterostruktur związków AIIIN zawierających ultracienkie warstwy przy pomocy wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej (HRXRD).
 • Zastosowanie metody HRXRD do wyznacznia profilu odkształceń sieci w implantowanych kryształach ZnO w zależności od rodzaju i dawki jonów.
 • Zastosowanie metody HRXRD do charakteryzacji  grafenu
 • Opracowanie metod symulacji rentgenowskich krzywych dyfrakcyjnych w oparciu o dynamiczną teorię dyfrakcji dla przypadku niskokątowego.
 • Opracowanie metody pomiaru długozasięgowego odchylenia od płaskości powierzchni za pomocą reflektometrii rentgenowskiej XRR w układzie nie-zwierciadlanym.
 • Zaproponowanie modelu powstawania asymetrii kontrastu dyslokacji krawędziowych oraz określenie wpływu współczynnika absorpcji na obraz dyfrakcyjny w niskosymetrycznych, jednoskośnych kryształach.
 • Ujawnienie dyslokacji krawędziowych w monokryształach GdCa4O(BO3)3 otrzymanych metodą Czochralskiego za pomocą dyfrakcyjnej topografii rentgenowskiej.
 • Ujawnienie bloków krystalicznych oraz dyslokacji związanych z granicami niskokątowymi subziaren w monokryształach YVO4 metodami konwencjonalnej i synchrotronowej topografii dyfrakcyjnej.
 • Ujawnienie struktury komórkowej w monokryształach pseudoperowskitów SrLaGaO4 o orientacji [001] oraz zaproponowanie modelu defektów (związanych ze wzrostem dendrytycznym) powodujących deformację o charakterze ściągającym sieć krystaliczną
 • Ujawnienie i identyfikacja defektów strukturalnych oraz struktury politypowej w monokryształach i warstwach implantowanych węglika krzemu przy zastosowaniu retikulografii w przypadku synchrotronowej przekrojowej topografii odbiciowej
 • Opracowanie oryginalnej metody symulacji i interpretacja teoretyczna nowego typu prążków „strain modulation fringes” pojawiających się w odbiciowej synchrotronowej topografii przekrojowej dla warstw implantowanych.
 • Opracowanie modelu wielostopniowej akumulacji defektów radiacyjnych
 • Opracowanie metody modyfikacji powierzchni elastomerów do zastosowań specjalnych pozwalającej na uzyskanie kilkukrotnej redukcji współczynnika tarcia Opis właściwości tribologicznych pary trącej w tarciu ślizgowym metodą pomiarów wibroakustycznych
 • Opracowanie technik ujawniania liczby warstw grafenu na różnych podłożach w oparciu o kontrast uzyskiwany w skaningowym mikroskopie elektronowym
 • Opracowanie technik ujawniania poszczególnych warstw w heterostrukturach A3B5  bez konieczności stosowania trawienia chemicznego w oparciu o kontrast uzyskiwany w skaningowym mikroskopie elektronowym
 • Opracowanie modelu akumulacji transformacji defektów w implantowanych kryształach złożonych.

Kontakt

dr Paweł Michałowski
Kierownik Laboratorium
(+48 22) 639-58-20
pawel.michalowski@itme.edu.pl

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności