Badania materiałów i struktur

Badania materiałów i struktur

  • Charakteryzacja materiałów prowadzona jest różnymi metodami, między innymi:
  • klasycznej analizy chemicznej oraz spektralnymi technikami instrumentalnymi (płomieniowa atomowa spektrometria emisyjna i absorpcyjna, spektrometria 
od ultrafioletu do dalekiej podczerwieni)
  • spektroskopii mössbauerowskiej (metoda konwencjonalna, konwersji elektronów i promieniowania X oraz opracowaną w ITME, unikatową w skali światowej, metodą "rfMössbauer")
  • rentgenowskiej dyfraktometrii proszkowej, metodą Rietvelda, wysokorozdzielczej dyfraktometrii rentgenowskiej, reflektometrii rentgenowskiej, rentgenowskiej topografii dyfrakcyjnej
  • skaningowej mikroskopii elektronowej i z zastosowaniem promieniowania synchrotronowego
  • elektronowego rezonansu paramagnetycznego
  • mikroskopu sił atomowych
  • termicznymi klasycznymi (mikroskopia wysokotemperaturowa, termograwimetria, różnicowa analiza termiczna, dylatometria itd.) oraz rentgenowskimi
  • mechanicznymi (wytrzymałościowe, tarciowe, badania twardości itd.)
  • optycznymi (mikroskopia, absorpcja, reflektometria)