Zakłady

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych ma w swej strukturze kilkanaście zakładów naukowo-badawczych. Prowadzą one wielokierunkowe prace nad opracowaniem nowych materiałów,badaniem ich właściwości i możliwości wykorzystania w podzespołach do zastosowań w elektronice, optoelektronice, mikromechanice, metrologii oraz w wielu innych dziedzinach nauki i gospodarki. Zakłady realizują z sukcesami nowatorskie badania w wielu obszarach związanych z nowymi technologiami.

ZAKŁADY

Laboratorium Charakteryzacji Materiałów Wysokiej Czystości

ZAKŁADY

Zakład Badań Mikrostrukturalnych

ZAKŁADY

Zakład Kompozytów Ceramiczno-Metalowych i Złączy

ZAKŁADY

Zakład Ceramiki

ZAKŁADY

Zakład Technologii Krzemu

ZAKŁADY

Zakład Optoelektroniki

ZAKŁADY

Zakład Technologii Chemicznych

ZAKŁADY

Zakład Szkieł

ZAKŁADY

Zakład Epitaksji i Charakteryzacji

ZAKŁADY

Zakład Epitaksji

ZAKŁADY

Zakład Materiałów Funkcjonalnych

ZAKŁADY

Zakład Zastosowań Materiałów AIIIBV