Zakład Optoelektroniki

Działalność Zakładu Optoelektroniki obejmuje szeroki zakres prac badawczych: opracowywanie nowych półprzewodnikowych źródeł światła, laserów ciała stałego, technik odprowadzania ciepła, montażu i integracji przyrządów optoelektronicznych, jak również charakteryzację optyczną i termiczną różnorodnych materiałów i przyrządów. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu zespołu udało się opracować szereg innowacyjnych przyrządów, m.in. diody laserowe dużej mocy o niskiej rozbieżności wiązki, z wyprowadzeniem światłowodowym lub zintegrowanych z okienkami z optyki dyfrakcyjnej, zmontowanych chłodnicach mikro-kanałowych. 
Wyposażenie Zakładu obejmuje kompletne linie technologiczne (linia do fotolitografii kontaktowej, urządzenia do napylania próżniowego, automatyczne piły tarczowe, urządzenie do precyzyjnego pocieniania płytek podłożowych, półprzewodnikowych, dielektrycznych, metalowych, zespół urządzeń do montażu struktur półprzewodnikowych). W Zakładzie rozwinięto szereg  technik charakteryzacyjnych - są tam specjalizowane laboratoria do pomiarów diod laserowych i laserów na ciele stałym, jak również do analizy spektroskopowej i termicznej.

Oferta

Nowe rozwiązania w zakresie specjalizowanych źródeł laserowych, integracji przyrządów elektronicznych oraz montażu, umożliwiając transfer nauki do konkretnych zastosowań praktycznych.

Naukowcy zapraszają do współpracy w zakresie projektowania, opracowania demonstratorów (lub/i prototypów) oraz badań laserów ciała stałego bazujących na takich materiałach, jak: przezroczyste ceramiki laserowe, kryształy tlenkowe, szkła aktywne, tlenkowe warstwy epitaksjalne.
Pracownia technologiczna współpracuje z partnerami przemysłowymi w obszarze specjalizowanego cięcia, pokryć cienkowarstwowych i usług montażu. Oferta współpracy dotyczy zarówno współuczestnictwa w projektach badawczych i przemysłowych, jak również  udziału w opracowaniu nowych wyrobów oraz wykonywaniu dopasowanych do potrzeb klienta specjalizowanych usług technologicznych. Duże doświadczenie zespołu pozwala na tworzenie innowacyjnych rozwiązań przy wykorzystaniu zaawansowanych metod badawczych oraz nowych technologii.

Charakteryzacja optyczna: fotoluminescencji, mikro-fotoluminescencji, pomiarów charakterystyk absorpcyjnych, pomiarów czasu życia nośników na poziomach wzbudzonych. Pomiary spektroskopowe materiałów w różnych postaciach i stanach skupienia.

Pracownia badań optycznych specjalizuje się w badaniach materiałów na pasywne modulatory dobroci (badania materiałów ceramicznych, krystalicznych, szklanych, itp. domieszkowanych jonami metali przejściowych, charakteryzacja modulatorów zawierających grafen lub tlenek grafenu, wyznaczanie parametrów spektroskopowych nieliniowych absorberów). Pomiary termowizyjne (badania rozpływu ciepła w mikroskali, profilowanie termiczne, badania zjawisk zmiennych w czasie).

Osiągnięcia

Zakład w ciągu ostatnich 5 lat brał udział w następujących projektach:

  • „Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze”, GEKON2/04/266475/2015
  • „Stabilizacja pola optycznego w płaszczyźnie złącza i tłumienie filamentacji przez strukturyzację warstwy p-emitera w diodach laserowych” projekt NCN UMO-2011/01/B/ST17/03333
  • „Opracowanie diod i liniowych matryc diod laserowych dużej mocy optycznej na pasma 808 i 976 nm do celów przemysłowych i pompowania optycznego: przykładowe zastosowanie w urządzeniu bezkontaktowego precyzyjnego lutowania i zgrzewania” projekt NCBiR N R02 0013 06
  • “Wykorzystanie przemiany fazowej do konstrukcji układów chłodzenia matryc diod laserowych dużej mocy” projekt NCBiR N R02 0004 06


Patenty:

  • PAT.223961„Sposób wytwarzania mikro-kanałów i/lub łączenia i uszczelniania metalowych, zwłaszcza miedzianych, chłodnic mikro-kanałowych"
  • EP 2447313 „Sposób srebrzenia powierzchni, zwłaszcza aluminium” („Method of Silvering Surfaces , Especially Aluminium Surfaces”)
  • PAT.229711 “Konstrukcja i sposób wytwarzania pokrycia tylnego lustra półprzewodnikowego, zwłaszcza z emisją krawędziową”
  • PAT.222948 „Sposób wykonania przekładki - "heat-spreader-a" grafenowego w elektronicznych przyrządach mocy, zwłaszcza w diodach laserowych”
  • EP2792720 „Method of a Thermal Resistance Reduction in Electronic Power Devices, Especially in Laser Diodes”


Publikacje

  • ponad 60 publikacji, w tym w czasopismach z listy filadelfijskiej

Kontakt

dr hab. inż. Anna Kozłowska
Kierownik Zakładu
(+48 22) 639 5779
anna.kozlowska@itme.edu.pl

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności