W mediach

27.03.2020

Laserowe love. Łukasiewicz - ITME bierze udział w konkursie EUREKA! DGP

EUREKA! DGP - ODKRYWAMY POLSKIE WYNALAZKI, to konkurs promujący odkrycia mające praktyczne zastosowanie w produkcji i mogące pozytywnie wpłynąć na gospodarkę. Akcja już od kilku lat promuje polską naukę i potencjał drzemiący w polskich wynalazcach. Z radością informujemy, że zgłoszony przez nas pomysł  - oryginalna technologia wytwarzania światłowodów z wykorzystaniem nanostrukturyzacji ich struktury wewnętrznej - został zakwalifikowany do konkursu! Autorami innowacyjnego rozwiązania są naukowcy z Zakładu Szkieł (Prof. dr hab. inż. Ryszard Buczyński, dr inż. Marcin Franczyk, dr hab. Mariusz Klimczak, dr hab. inż. Rafał Kasztelanic, dr inż. Ryszard Stępień, mgr inż. Dariusz Pysz)

Nasze odkrycie to uniwersalna technologia nanostrukturyzacji rdzenia światłowodu. Dzięki niej, profil współczynnika załamania światłowodu może być dowolnie kształtowany. Jest to rewolucja w produkcji światłowodów o zastosowaniach laserowych, czujnikowych i telekomunikacyjnych. Więcej informacji o zgłoszonym do konkursu rozwiązaniu można przeczytać na stronach  https://eureka.dziennik.pl/wynalazki/Eureka2020_wynalazek6.html

W Dzienniku Gazecie Prawnej ukazał się również wywiad z dr inż. Marcinem Franczykiem, który opowiada na czym polega unikatowość wdrażanej przez Łukasiewicz-ITME technologii.  Zachęcamy do przeczytania lub posłuchania:  Dziennik Gazeta Prawna
PODCAST

Projekt ENSEMBLE3 i polskie cudowne metamateriały. Rozmowa w Radiowej Jedynce.

Pani Prof. Dorota Pawlak, szefowa konsorcjum ENSAMBLE 3 była gościem programu Eureka na antenie Polskiego Radia PR1. Pani Profesor opowiedziała o Centrum Doskonałości, fotonice i badaniach obecnie prowadzonych w Łukasiewicz-ITME. Zachęcamy do wysłuchania całej rozmowy.
PODCAST
o projekcie
Centrum Doskonałości ENSEMBLE3 będzie prowadzić działalność w dziedzinie wzrostu kryształów oraz projektowaniu i wytwarzaniu materiałów funkcjonalnych, które mogą znaleźć zastosowanie między innymi w nanofotonice, medycynie, telekomunikacji oraz fotowoltaice. W ramach konsorcjum ENSEMBLE3 pod przewodnictwem prof. Doroty Pawlak z Łukasiewicz - ITME będą pracować naukowcy nie tylko z Łukasiewicz - Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych, ale również z Uniwersytetu Warszawskiego,  NCBR, włoskiego Sapienza Università di Roma, niemieckiego Karlsruher Institut für Technologie oraz hiszpańskiego nanoGUNE Cooperative Research Center.

Rzeczpospolita o regeneracyjnych właściwościach komórek macierzystych

Konsorcjum BioMiStem podjęło to wyzwanie, opracowując zdefiniowane preparaty dla zastosowań klinicznych, oparte o komórki macierzyste i ich pochodne oraz biomateriały. Liderem projektu jest UJ w Krakowie, pod kierownictwem prof. Ewy Zuby-Surmy.  Do konsorcjum należy również Łukasiewicz - ITME oraz  krakowska AGH,  lubelski UM, IF PAN oraz IZ PIB w Krakowie.
Partnerem jest także Klinika Galen Ortopedia sp. z o.o. w Bieruniu, lecząca pacjentów z problemami układu chrzęstno-kostnego, w tym osteoartrozy.

https://cyfrowa.rp.pl/rzecz-o-innowacjach/42452-regeneracyjne-wlasciwosci-komorek-macierzystych

Jesteśmy w Klastrze Inteligentnego Oświetlenia

Miło nam poinformować, że zostaliśmy członkami Klastra Inteligentnego Oświetlenia. Jest to zrzeszenie przedsiębiorstw funkcjonujących w branży oświetleniowej. Misją organizacji jest promowanie potencjału Klastra wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.
O klastrze

10.05.2019

Artykuł naszych naukowców w Journal of Analytical Atomic Spectrometry

Grafika promująca artykuł autorstwa dr Pawła Piotra Michałowskiego, dr Piotra Cabana oraz prof. Jacka Baranowskiego "Secondary ion mass spectrometry investigation of carbon grain formation in boron nitride epitaxial layers with atomic depth resolution" została umieszczona na okładce majowego wydania czasopisma Journal of Analytical Atomic Spectrometry. Artykuł opisuje innowacyjną metodę badania epitaksjalnych warstw azotku boru przy użyciu techniki spektrometrii mas jonów wtórnych, dzięki której możliwa jest charakteryzacja pojedynczych warstw tego materiału o grubości jednego atomu. Tak precyzyjna technika badawcza pozwala analizować formację wytrąceń węglowych w zależności od parametrów wzrostu, dzięki czemu możliwa staja się optymalizacja procedury wytwarzania warstw azotku boru.

link do artykułu

ITME współtworzy Sieć Badawczą Łukasiewicz

Warszawa, 29.03.2019 roku


Komunikat prasowy


Dla biznesu, dla nauki, dla polskiej gospodarki

Powstaje Sieć Badawcza Łukasiewicz

1 kwietnia 2019 roku rusza Łukasiewicz - trzecia największa sieć badawcza w Europie. Wkrótce, korzystając z dorobku 38 instytutów badawczych, Łukasiewicz przedstawi kompleksową ofertę dla przedsiębiorców. Skorzystać z niej będą mogły zarówno start-upy, małe i średnie firmy, jaki i wielkie koncerny oraz rynkowi championi. Nowy podmiot, skupiający potencjał krajowych instytutów badawczych, już na starcie dysponuje kilkuset laboratoriami oraz światowej klasy naukowcami.

- Wiele firm, szczególnie małych i średnich nie wie, że może współpracować i czerpać z ogromnego kapitału know-how polskiej nauki. Tę lukę w transferze wiedzy do biznesu wypełni Sieć Badawcza Łukasiewicz. Do dyspozycji rynkowych graczy w Polsce - komercyjnie i niekomercyjnie - oddajemy zaplecze badawcze do rozwijania własnych pomysłów
i produktów.  Od 1 kwietnia biznes będzie mógł m.in. korzystać z laboratoriów, pozyskiwać wyniki badań, kupować licencje, zamawiać analizy czy też zgłaszać zapotrzebowanie na konstrukcję najnowocześniejszych urządzeń. Poprzez działania komercjalizacyjne uwalniamy olbrzymi potencjał polskiej myśl naukowej z laboratoriów do konkretnych zastosowań komercyjnych i biznesowych - mówi Piotr Dardziński, sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Pełnomocnik Rządu ds. reformy instytutów badawczych.

Łukasiewicz jako projekt biznesowy zerwie ze stereotypem jednostek badawczych, postrzeganych jako niedostępne dla przedsiębiorców i hermetyczne środowisko naukowe.
- Chcemy stanowić przyjazny i dostępny pomost między biznesem a nauką. Jesteśmy skłonni sprzedawać biznesowi wyniki badań, prawa ochronne własności intelektualnej, a także wynajmować zaplecze technologiczne i kadry badawcze do przeprowadzania testów własnych pomysłów w warunkach laboratoriów czy półtechniki. Będziemy pomocnym i rozumiejącym biznes partnerem firm oczekujących wsparcia we wskazywaniu kierunków rozwoju ich oferty - deklaruje Piotr Dardziński.

Łukasiewicz dysponuje wartym miliardy złotych najnowocześniejszym w kraju zapleczem badawczym, którego budowa przekracza możliwości finansowe większości firm. Zatrudnia kadry, którymi na co dzień nie dysponuje znacząca część krajowego biznesu. Łukasiewicz otwiera się na współpracę z tymi, dla których czas to pieniądz i dla których budowa własnych ośrodków badawczych jest nierealna lub nieopłacalna.

Centrum Łukasiewicz opracuje i przedstawi kompleksową ofertę handlową skomponowaną z dorobku tworzących sieć 38 instytutów. Połączony potencjał zapewni zdolność do realizacji dużych projektów na rzecz rozwoju gospodarki, a także ułatwi współpracę międzynarodową.

Wspierając biznes i polskie instytuty badawcze, Łukasiewicz docelowo będzie przyczyniać się do rozwoju gospodarczego kraju, generowania nowych miejsc pracy i budowania prestiżu Polski na arenie międzynarodowej. Ponadto polskie uczelnie zyskają doskonałego partnera do realizacji programu „Doktoraty wdrożeniowe”, a instytucje państwowe silne zaplecze eksperckie, niezbędne do realizacji polityki rozwoju kraju.

Wstępne założenia działalności Łukasiewicza zostaną przedstawione 21 i 22 maja 2019 roku podczas kongresu Impact19 w Krakowie.


Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, jako jeden z 38 podmiotów, tworzy Łukasiewicza.

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych działający nieprzerwanie od 1979 r. jest jednostką badawczo-rozwojową oraz doradczą prowadzącą prace w zakresie szeroko rozumianej inżynierii materiałowej, elektroniki, fotoniki, nanotechnologii. Prowadzone są tu badania nad materiałami nowej generacji. Od wielu lat ITME utrzymuje czołową pozycję w rankingach światowych instytucji badawczych. Dzięki swoim dotychczasowym osiągnięciom realizuje z sukcesem nowatorskie badania w wielu obszarach związanych z nowymi technologiami. ITME należy do światowej czołówki ośrodków naukowych prowadzących badania nad grafenem.


Kontakt do Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych
e-mail: itme@itme.edu.pl
Tel. (+48 22) 835 30 41
Tel. (+48 22) 639 58 05
Adres strony internetowej: www.itme.edu.pl

***
Powstanie Centrum Łukasiewicz to wynik reformy instytutów badawczych, mającej na celu „wzmocnienie potencjału rynkowego prac naukowych i badawczo-rozwojowych prowadzonych w instytutach oraz zwiększeniu transferu wiedzy i technologii z tych instytutów do firm. Osiągnięcie tego będzie możliwe między innymi poprzez konsolidację merytoryczno-strategicznego nadzoru nad działalnością instytutów badawczych i powiązanie tej działalności ze strategicznymi interesami polskiego państwa”. Powstanie Centrum Łukasiewicz to element „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do roku 2030)”

Dodatkowe informacje:
http://lukasiewicz.gov.pl/

06.02.2019

Grafen - nauka w praktyce

Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych prowadzi intensywne prace nad rozwojem linii do produkcji grafenu płatkowego na szeroką skalę, tak aby obniżyć jego cenę.
Środki, przyznane z budżetu Państwa i funduszy unijnych pozwalają Instytutowi na pozyskanie najnowszej aparatury, w tym kluczowego do produkcji grafenu reaktora wartego kilkanaście milionów złotych. Obecnie trwają postępowania przetargowe. Dla dalszego rozwoju polskiego grafenu priorytetem jest obecnie obniżenie jego ceny. To zapewniłoby możliwość poszerzenia sprzedaży grafenu.

Sytuacja finansowa ITME jest stabilna i nie występują zagrożenia natury ekonomiczno-finansowej dla prowadzenia działalności, w tym realizacji projektów naukowo-badawczych i prac rozwojowych. Trwają prace na zastosowaniem grafenu płatkowego w praktyce. Sukcesem, poprzedzonym wieloletnimi i konsekwentnymi badaniami jest stworzenie pierwszego na świecie, unikatowego urządzenia elektronicznego zbudowanego z grafenu tzw. hallotronu.

ITME bierze udział w realizacji prestiżowego, międzynarodowego projektu naukowego w Unii Europejskiej, zajmującego się rozwojem grafenu - Graphene Flagship. Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych współpracuje w tym zakresie z czołowymi ośrodkami akademickimi w Europie. Projektów prowadzonych w ITME jest coraz więcej m.in. w ramach NCBiR i NCN. Do takich ważnych badań należą zaawansowane prace nad grafenowymi przyrządami, czujnikami pola magnetycznego, których element czynny jest wykonany całkowicie z czystego grafenu.

Zespół naukowy, który rozwija grafen płatkowy liczy obecnie 15 osób, a grafenem foliowym zajmuje się blisko 30 osób - najlepszych specjalistów, znanych w środowisku naukowym w Polsce i na świecie, autorów ponad 20 międzynarodowych publikacji wydanych w 2018 roku. Co istotne zespół rozwijający grafen w okresie ostatniego pół roku powiększył się dwukrotnie, w tym o 5 młodych naukowców. To pokazuje, że Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych stawia na rozwój technologii grafenowych, a budzące się ponownie w Polsce zainteresowanie tym innowacyjnym materiałem skutkuje ożywioną współpracą z sektorem prywatnym. Posiadane przez ITME doświadczenie w tym zakresie pozwoliło na opracowanie własnych technologii produkcji grafenu płatkowego i w konsekwencji na stworzenie  z ITME pierwszego polskiego producenta grafenu płatkowego.

04.09.2018

Publikacja

Na stronie www.liderzyinnowacyjnosci.com została opublikowana publikacja na temat naszego Instytutu. Zachęcamy do lektury.

08.02.2018

Laserowe źródła światła białego

Pan dr inż. Dariusz Podniesiński opowiadał w materiale agencji Newseria na temat nowych metody wytwarzania laserowego źródła światła białego, które opracowywane są w  Zakładzie Optoelektroniki ITME. Ta innowacyjna technologia może być wykorzystywana m.in. w ekranach telewizorów i smartfonów czy reflektorach samochodowych lub łączności Li-Fi.

Link do nagrania: https://innowacje.newseria.pl/news/bialy-laser-moze,p772965438

Źródło: Newseria Innowacje

08.02.2018

Metoda wytwarzania grafenu płatkowego na skalę przemysłową

Pan inż. Michał Woluntarski w rozmowie z dziennikarzem  z agencji informacyjnej Newseria opowiadał o grafenie płatkowym,  sposobie jego wytwarzania i zastosowaniu. Naukowcy z Pracowni Grafenu Chemicznego ITME opracowali metodę, która pozwala na wytwarzanie grafenu płatkowego na skalę przemysłową.

Link do nagrania: https://innowacje.newseria.pl/news/polscy-naukowcy-odgrywaja,p786208353

Źródło: Newseria Innowacje

08.02.2018

Technologia konwersji energii cieplnej na elektryczną

Pan dr inż. Rafał Zybała w materiale przygotowanym przez agencję informacyjną Newseria  opowiadał o realizowanym przez siebie projekcie dotyczącym innowacyjnych modułów termoelektrycznych do konwersji energii, które umożliwiają konwersję energii cieplnej na elektryczną.  W trakcie prac badawczych powstał generator termoelektryczny TEG wykorzystujący ciepło ze spalanego biogazu. Projekt TERMOMOD finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Link do nagrania: https://innowacje.newseria.pl/news/polscy-naukowcy-pracuja,p1752273338

Źródło: Newseria Innowacje

07.09.2017

O wynalazkach ITME w Wieczorze Odkrywców PR I

W "Wieczorze odkrywców" PR I w dn.04.09.2017 rozmawiano o nagrodzonych w konkursie Eureka!DGP projektach grafenowych realizowanych w Zakładzie Technologii Chemicznych ITME.

Zespół  p.dr Ludwiki Lipińskiej z Zakładu Technologii Chemicznych otrzymał dwa wyróżnienia w konkursie na najlepszy wynalazek Eureka!DGP - 1. miejsce za projekt "Sposób termicznej redukcji tlenku grafenu" realizowany przy współpracy naukowców z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych oraz 3. miejsce za projekt "Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób jej otrzymywania" realizowany pod przewodnictwem zespołu p.profesor Ewy Sawosz-Chwalibóg ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
Grafen wytworzony przez naukowców z ITME można wykorzystać m.in. do terapii antynowotworowej, w medycynie regeneracyjnej, jak również do produkcji wytrzymałych kompozytów.

25.07.2017

Sprostowanie do artykułu pt. "Polski grafen w opałach"

W załączeniu zamieszczone jest sprostowanie Instytutu do artykułu pt. "Polski grafen w opałach" opublikowanego w dniu 19 lipca 2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita

Tekst sprostowania ap (pdf, 275.6 Kb)

21.07.2017

Oświadczenie ITME

W nawiązaniu do artykułu p. Malwiny Użarowskiej pt. "Polski grafen w opałach" opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita  w dn. 19.07.2017 r., zamieszczamy informację o aktualnej sytuacji w Instytucie.

03.07.2017

Trójwymiar

W audycji Trójwymiar w Programie 3 Polskiego Radia na temat wynalazków opracowywanych w Pracowni Grafenu Chemicznego ITME opowiadali naukowcy - Joanna Jagiełło i Michał Wolunatrski. Projekt pt." Sposób termicznej redukcji tlenku grafenu" nagrodzony 1. miejscem, powstał przy współpracy naukowców z Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych. Wynalazek ten może służyć do wytarzania polimerów wzmocnionych grafenem o doskonałych właściwościach, które mogą być wykorzystywane np. w przemyśle samochodowym.
Drugi projekt nagrodzony 3. miejscem pt. „Zawiesina nanopłatków tlenku grafenu w wodzie, jej zastosowanie i sposób jej otrzymywania" dotyczy odkrycia potencjału kompozytu grafen - nanocząstki platyny do zwalczania guzów nowotworowych. Projekt ten był prowadzony pod przewodnictwem profesor Ewy Sawosz-Chwalibóg ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.

14.02.2017

Polacy tworzą grafen o doskonałych właściwościach

W Dzienniku Gazecie Prawnej i serwisie forsale.pl opublikowano artykuł o innowacyjnej technologii uzyskiwania grafenu płatkowego o doskonałych właściwościach, która została opracowana przez zespół Pani dr Ludwiki Lipińskiej z Zakładu Technologii Chemicznych. Stworzony przez naukowców papier grafenowy ma ogromny potencjał w wielu różnych branżach - od przemysłu energetycznego i hutniczego, przez medycynę i chemię, aż po elektronikę.

10.02.2017

Nominacja do nagrody Eureka

Projekt badawczy realizowany przez zespół Pani dr Ludwiki Lipińskiej z Zakładu Technologii Chemicznych został nominowany do nagrody Eureka, konkursu organizowanego przez Gazetę Prawną. Jest to już drugi projekt naukowców z tego zakładu nominowany do tej nagrody. Dzięki zastosowaniu nowatorskiej metody naukowcom udało nam się uzyskać najczystszą postać grafenu płatkowego. Papier grafenowy wytworzony dzięki nowej metodzie może znaleźć zastosowanie np.   w elektrodach stanowiących elementy baterii


15.01.2017

Grafen - przełom w produkcji

Sukces polskich naukowców.  Materiał zaprezentowany w Panoramie TVP2. W Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych powstają wielkopowierzchniowe arkusze grafenu. To przełom - i krok do rewolucji w medycynie, elektronice i wielu innych branżach. Dzięki osiągnięciom naukowców z ITME w międzynarodowych projektach badawczych w instytucie wytwarzany jest grafen wielkopowierzchniowy o wymiarach 50 x 50 cm. Tak duże rozmiary arkuszy grafenu zwiększają możliwości zastosowania tego nowoczesnego materiału.

30.01.2017

Polscy naukowcy znowu zadziwiają świat. Chcą wykorzystać grafen do leczenia ... raka!

W Gazecie Prawnej i serwisie forsal.pl opublikowano artykuł na temat badań dot. wykorzystania grafenu w terapii nowotworu mózgu (glejaka) prowadzonych przez zespół p. prof. Ewa Sawosz Chwalibóg z SGGW wspólnie z naszym Instytutem. W projekcie jest wykorzystywana opatentowana technologia dot. „nanopłatków grafenu pokrytych nanocząstkami platyny”, której twórcami są naukowcy z obydwu jednostek naukowych.

12.01.2017

Gdzie w praktyce wykorzystuje się grafen?

Dzięki naukowcom z ITME, którzy zdobyli doświadczenie w międzynarodowych projektach badawczych, możliwa jest produkcja grafenu wielkopowierzchniowego o wymiarach 50 x 50 cm. Pan dr Włodzimierz Strupiński z Zakładu Epitaksji i Charakteryzacji w audycji Trójwymiar opowiadał o procesie wytwarzania grafenu w ITME i zastosowaniu  tego materiału w praktyce.

20.12.2016

Rewolucja w leczeniu trudno dostępnego raka

Pan prof. Ryszard Buczyński, kierownik Zakładu Szkieł w "Wieczorze odkrywców" w PR 1 Polskiego Radia rozmawiał z p. redaktorem Krzysztofem Michalskim na temat mikrosondy włóknistej do elektroporacji narządów wewnętrznych oraz pojedynczych komórek. Ten projekt naukowo-badawczy otrzymał wyróżnienie w konkursie Polski Produkt Przyszłości.

05.12.2016

Druk 3D ze szkła

W grudniowym Pulsie Biznesu opublikowano artykuł na temat innowacyjnej technologii - szklanego druku 3D. Grupa naukowców od dwóch lat pracuje nad takim rozwiązaniem. Jednym ze specjalistów, który bierze udział w tym przedsięwzięciu jest Pan prof. Ryszard Buczyński z ITME - jego zadaniem jest praca nad dostarczeniem szkła do drukarki 3D. Technologia ma znaleźć zastosowanie do fotoniki i do mikroprzepływów wykorzystywanych w produkcji m.in. światłowodów.

02.11.2016

Jak to działa? Fundusze Europejskie - badania i rozwój

Redaktor Radek Brzózka/TVP1 opowiada o tym, w jaki sposób fundusze unijne przyczyniają się do powstawania oraz udoskonalania centrów naukowo - badawczych.
Materiał do tego odcinka z cyklu "Jak to działa? Fundusze Europejskie - badania i rozwój" był nagrywany m.in. w naszym Instytucie.

Na czasie - Onet

Ekipa programu "Na czasie" Łukasza Grassa odwiedziła ITME. O pracach i projektach naukowych prowadzonych w Instytucie opowiadała p. dr hab. inż. Katarzyna Pietrzak, dyrektor ds. naukowych. "Na czasie." to program Business Insider Polska o biznesach, które powstają z pasji. Redaktor naczelny rozmawia m.in. z twórcami firm, jednostek,instytucji, które odniosły sukces.

22.07.2016

Prof.Kinaret: liczę, że w przyszłości grafen będzie powszechnością

Tytuł: Prof.Kinaret: liczę, że w przyszłości grafen będzie powszechnością
Redakcja: PAP Nauka w Polsce

Ta strona stosuje ciasteczka (cookies) w celach statystycznych.
Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim urządzeniu, zmień ustawienia przeglądarki.
Link do Polityki Prywatności