Badania podzespołów

W ITME wykonywane są badania przyrządów optoelektronicznych, mikroelektronicznych i piezoelektrycznych. Znajdująca się w Instytucie specjalistyczna aparatura umożliwia przeprowadzanie charakteryzacji podzespołów różnymi metodami, np.:

  • pomiarów I-V, C-V
  • niestacjonarnej spektroskopii głębokich poziomów
  • pomiarów impedancji i elementów macierzy rozproszonej do częstotliwości 20 GHz
  • pomiarów poziomów szumów
  • badań parametrów użytkowych laserów i fotodetektorów